Een groep van negen medewerkers werkzaam bij Florys en Intro Personeel is donderdag 8 februari op het vliegtuig naar Oeganda gestapt. De medewerkers bezoeken er twee projecten van ZOA, de stichting die wordt ondersteund door de Florys Foundation. Tijdens de reis maken de deelnemers kennis met de projecten en de mensen die van daaruit worden gesteund.

De groep bezoekt een project in het noorden van Oeganda en een project in het westen van het land. De deelnemers gaan in gesprek met de jongeren die worden ondersteund vanuit de projecten die Florys mede financiert. Zo krijgen de deelnemers een beeld van de bijdrage die wordt geleverd aan het welzijn van de Afrikaanse jongeren en hun families. De jongeren in deze Oegandese gebieden krijgen door de projecten de kans om een vak te leren en zo een eigen inkomen te genereren. In drie jaar tijd hoopt de Florys Foundation 980 jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Lukt dat, dan kan dit aantal met hulp van de Europese Unie verhoogd worden naar 3.500 jongeren, waaronder 300 jongeren met een beperking.

Ontmoeting

Sander Mijnster, één van de deelnemers aan de reis: “We zien ernaar uit om de mensen die we financieel steunen ook daadwerkelijk te ontmoeten. Het is ongetwijfeld mooi om te zien hoe Florys en Intro Personeel hun bijdrage leveren aan deze projecten. Zo is het niet alleen een project ergens ver weg dat wij ondersteunen, maar zien we ook wat er werkelijk met het geld gebeurd. We zien ernaar uit om mensen te ontmoeten die ondersteund worden en om te zien hoe deze ondersteuning hun leven heeft veranderd.”

De reis gaat uit van de Florys Foundation. Nico de Jager, een van de oprichters van deze organisatie: “Het doel van de Florys Foundation is het tot bloei brengen van mensen. De stichting wil daarnaast de activiteiten in Gods koninkrijk ondersteunen door het leveren van financiële bijdragen. Verder verleent zij ook steun aan plannen van algemeen nut beogende instellingen zonder christelijke identiteit. De medewerkers van Florys kunnen hiervoor ideeën aandragen.”

Achtergrondinformatie

In 1987 brak er in Oeganda oorlog uit tussen het Verzetsleger van de Heer (LRA) en het leger van de Oegandese overheid. De LRA is een rebellengroep die vooral bekend werd door kinderontvoeringen. Na 20 jaar kwam er een einde aan deze bloedige strijd. Vrede en stabiliteit blijven echter fragiel. Vooral jongeren hebben uitdaging en zicht op een toekomst nodig om niet te vervallen in lusteloosheid en conflicten.

Het gebied rondom Nwoya in het noorden van Oeganda is zwaar getroffen door 20 jaar geweld. De maatschappij is totaal ontwricht en de basisvoorzieningen zoals scholen en infrastructuur zijn beschadigd en verwoest. 46,2% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens van €1,70 per dag. De Acholi-regio, waar ZOA werkt sinds het einde van de oorlog, is een vruchtbaar gebied en er zijn diverse mogelijkheden om inkomen te genereren door middel van landbouw. Helaas worden kwetsbare jonge mensen vaak aan hun lot overgelaten. De helft van deze jongeren heeft door de oorlog geen onderwijs kunnen volgen en kan hierdoor niet lezen en schrijven. Daardoor zijn ze uitgesloten van vervolg- of vakonderwijs en een hoopvolle toekomst waarin ze een eigen inkomen kunnen genereren. Het huidige onderwijssysteem in Oeganda voorziet hierbij niet in de juiste behoefte: scholing in de praktijk.

Terug naar overzicht